TRT NIU HUANG JIE DU PIAN 100TABLETS

    SKU: 4891202000600